Nabídka pro Vás

Koučování 1 : 1

Je TAKÉ možné domluvit si on-line spolupráci.
Nulté sezení 45 min, 500 Kč

Během nultého seznamovacího setkání půjde o vedený rozhovor o vzájemném očekávání, o tématech, se kterými přicházíte, možnostech spolupráce a vysvětlím Vám, jak s klienty pracuji.

Koučovací sezení 60 min

Navazuje na nulté koučovací sezení. Začneme pracovat na Vašich tématech s frekvencí sezení, kterou si na začátku spolupráce společně nastavíme, a to včetně ceny.

Při své práci se řídím etickým kodexem České asociace koučů.